Kisakallio-rastit keskimatka (25/05/2024) Kisakallio-rastit keskimatka (25/05/2024)